Islamsk Kulturforening gleder å invitere dere til et lærerikt Kuran kurs, det blir gitt undervisning i regler som er vesentlig å vite for å lese Kuranen.
Kurset er for Barn aldren
6 - 13 år.
 
Islamsk Kulturforening gleder å invitere dere til
et lærerikt Kuran kurs
det blir gitt undervisning i regler som er vesentlig å vite for å lese Kuranen.
Kurset er for ungdommer og voksne
fra aldren 14 år.
 
Kurs kontakt person tlf. 90677347 إدارة الدورة تلفون:  90677347
   

Copyright ©2012 Islamisk Kulturforening  All rights reserved.